AE

KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

OSKAR ENERJİ'nin hedefi, hizmet verdiği alanlarda Türkiye’nin öncü Enerji Şirketi olmaktır. Bu amaca ulaşmanın unsurlarından olan Toplam Kalite Yönetiminin başarı ile uygulanabilmesi için aşağıda verilen başlıklar altında kalite politikası oluşturulmuştur:

 • Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin artan memnuniyeti sağlanır,
 • Süreç, ürün ve hizmetlerimizin kalitesi sürekli iyileştirilir,
 • Kültürümüzün yapı taşı olan çalışanlarımızın motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı ve kendini sürekli yenileyen ekip üyeleri olmalarını sağlayacak ortam ve gelişim yaratılır,
 • Tedarikçilerimiz ve yüklenicilerimizle ekibin bir parçası olarak birlikte kazanılır,
 • Çevre dostu ve yüksek verimli tesisler kurulup işletilerek, toplumun gelişimine katkıda bulunulur.
 • Veliefendi Hipodrumu
 • MARNEULİ Hava Limanı / GÜRCİSTAN
 • LENHEREN Futbol Stadyumu / AZERBAYCAN
 • Türk Müfreze Komutanlığı Kuçova / ARNAVUTLUK
 • Gençlik Parkı Özel Aydınlatma Projesi

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre yönetimi konusunda ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyar ve uymayı taahhüt ettiği diğer gereklilikleri yerine getirir,
 • Üretimde ihtiyaç duyulan tüm hammaddeler ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanır,
 • Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları, mümkün olduğunca kaynağında azaltarak ve geri dönüşüm - geri kazanım faaliyetleri ile minimize ederek, mümkün olmayan durumlarda ise atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlayarak, sürdürülebilir kalkınma anlayışını işletmesel faaliyetlerine entegre eder,
 • Faaliyetlerin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutar,
 • Çevre Yönetimi ile ilgili tüm çalışmalara çalışanların da katılımını sağlayarak, oluşturulan çevre bilincini sürekli olarak mümkün olan tüm araçlarla destekler.
 • Çevre Yönetim Sistemini, OSKAR ENERJİ yönetiminin azami desteğiyle tüm OSKAR ENERJİ çalışanlarının ortak anlayışı ve çevre bilinci ile verimli şekilde uygular.
 • Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirme uygulamaları, çevresel performansın artırılması ve muhtemel olumsuz boyut ve etkilerin azaltılması ile geliştirir.
 • Faaliyetlerinden kaynaklı karbon ayak izini azaltmak için enerji üretim portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarını (hidroelektrik, rüzgar, güneş enerjisi) ve mevcut en iyi teknolojiyi değerlendirir.
 • Türk Müfreze Komutanlığı Kuçova / ARNAVUTLUK
 • Gençlik Parkı Özel Aydınlatma Projesi